Nominera en smartskalle mellan 18-30 till Sveriges roligaste advisoryboard.

Nominera Tillväxtverket Ungas innovation Vinnova

Känner du en smartskalle mellan 18-30 som vill vara med i Advisoryboard till Tillväxtverkets + Vinnovas satsning på ung innovation? Nominera här!

Användar Involverande, ett sätt att påverka framtiden

Tillväxtverket tillsammans med Vinnova väljer att i sin nya satsning, Ungas Innovation, involvera unga, för att får deras input och påverkan i det nya programmet för unga innovatörer.

Varför du ska nominera dig själv eller nån annan!

 • Du förväntas vara med under 4 tillfällen under året och tänka till, kring hur det kan blir bättre skarpare och skapa mer nytta med sitt program.
 • De söker en bred skara tänkare med åsikter, från alla Sveriges hörn, alla är välkomna, du behöver inte “5 års erfarenhet med…”.
 • Här har du möjlighet att forma och påverka den innovativa framtiden i Sverige.
 • Det är världens finaste sak att ha i sitt CV, “jag har vart med och påverka i ett Advisoryboard”.
Programmet är uppdelat i tre områden:
 • Stimulera idéer
 • Utveckla idéer
 • Kommersialisera idéer
Uppgiften för vår advisory board:
 • Följa programmet.
 • Vara rådgivande i utformning av insatser och aktiviteter.
 • Komma med idéer till förändring.
 • Sprida information om programmet.

Tillväxtverket och Vinnova kommer från hösten 2010 till och med 2012 att driva programmet Ungas innovationskraft. Syftet med programmet är att tillvarata och utveckla ungas kunskap och kompetens för ökad innovationskraft i Sverige.