Quarter 2 – The beat goes on


Henrik Berggren, giving a talk at SSES.

StartupDay 2011, hosted by SSES was eminent, more writes about that at NyaAffärer where i write more frequently (in Swedish).

Media – the beat goes on.

Keep an eye on:
This is stuff that i would look into if im intrested in preparing to work in a startup or start one myself.

Ungas innovationskraft – aktuell utlysning
Tillväxtverket och VINNOVA söker organisationer/företag/ideella föreningar som önskar ta fram eller vidareutveckla befintliga modeller, metoder eller koncept för att tillvarata och utveckla ungas innovationskraft.
Medel kan sökas för att genomföra aktiviteter som riktar sig till personer (18-30 år) för att stimulera, utveckla och kommersialisera ungas idéer. Sista ansökningsdag är 2011-05-06 kl 14.
Läs mer om utlysningen på VINNOVAs webbplats

CAP – Scrum projektledarutbildning
Antagligen en av Sveriges roligare 1 års utbildningar som förbereder oslipade diamanter och projektledar-rävar till scrum-ledare. Ett samtida krav som behövs för att jobba i en start-up eller på webbyrå. Sista ansökningsdag 15 maj. Agileleadership.se eller läs mer på CS.